top of page
3 (4).png

زنان کوچک ، رویاهای دور و دراز قصه‌ی زنانی است که با خیال‌پردازی‌هایشان زندگی کردند. زنانی که رویاهایشان را دوست داشتند. آن‌ها با دل دادن به رویاها و آرزوهایشان موفق شدند برای همیشه در تاریخ بمانند. هریت تابمن الگوی مبارزه با برده‌داری در جهان است. او با تلاش خود توانست خانواده‌های زیادی را آزاد کند. هریت در کل دوران زندگی‌اش برای حقوق سیاه‌پوستان مبارزه کرد.

هریت تابمن - زنان کوچک رویاهای دورو دراز

C$11.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page