top of page
3 (4).png

توضیحات:

این کتاب بهترین وسیله برای معرفی امر«اشتراک با دیگران» است.کتاب با حرف هایی ساده و تصاویری جذاب، موضوع«شریک شدن با دیگران» را همچون انتخابی مثبت نشان می دهد؛ سپس چهار راه برای اجرای این تصمیم معرفی می کند، و بر این نکته اشاره می کند که دامنه شریک شدن با دیگران فراتر از کاربرد اشتراکی اشیا و وسایل گوناگون است: بچه ها می توانند دانسته ها، خلاقیت ها، و اوقات خود را نیز در اختیار دیگران بگذارند تا همه از آنها استفاده کنند.اما اگر نخواهند در چیزی با دیگری شریک شوند چه؟ یا اگر دیگری نپذیرد وسیله ای را که در اختیار دارد به کودک بدهد، کودک چه باید بکند؟ کتاب به این نکات نیز پرداخته است.

نوبتی بازی کنیم

C$7.00Price
Excluding GST/HST
  • بازه سنی:    ۵ تا ۱۰ سال
  • ناشر:    قدیانی
  • مؤلف:    چری‌جی مینرز
  • مترجم:    فرزانه کریمی
  • تصویرگر:    مردیت جانسون
  • نوع جلد:    نرم
  • تعداد صفحات:    ۳۶
    
bottom of page