top of page
3 (4).png

برف میبارید.

هوا خیلی سرد بود.

 ایزابل که تازه به محله‌ی جدیدشان رسیده بود

 نگاهی به دست‌هایش انداخت و بعد به پاهایش...

 او داشت نامرئی می‌شد؛

نامرئیِ نامرئی!
 

درباره‌ی نویسنده:

دوران کودکی تام پرسیوال (Tom Percival) معمولی نبود، او در منطقه‌ای دورافتاده و البته زیبای غرب انگلستان زندگی می‌کرد. قطعا در همین سال‌های شکل‌گیری شخصیت بود که به نقاشی و نوشتن علاقه پیدا کرد.

تام بعد از اینکه چند شهر را به دقت بررسی کرد، فهمید که عمیقا یک پسر روستایی‌ست و حالا او در روستایی دیگر با همسر و دو فرزندش زندگی می‌کند. تام به معنای واقعی، یک‌عالمه کتاب تصویرسازی و نوشته است.

نامرئی

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page