top of page
3 (4).png

«من خوب هستم»، هرکاری که از دستم بربیاید برای‌تان انجام می‌دهم، خریدهای‌تان را می‌آورم، به گل‌های‌تان آب می‌دهم…

ما دوازده تا تخم‌مرغ بودیم که زیر یک سقف مقوایی زندگی می‌کردیم. اما، دیگر تخم‌مرغ‌ها رفتار درستی نداشتند. تلاش بسیاری کردم تا آن‌ها از رفتارهای اشتباه‌شان دست بردارند، اما موفق نشدم. روزی متوجه شدم آنقدر برای اصلاح رفتارشان به خودم فشار آوردم که ترک خوردم، پس، تصمیم گرفتم تا تنها شوم و به سفر بروم. آن سفر، همه‎‌چیز را دگرگون کرد…

در آن سفر، لذت تنهایی را تجربه کردم و پیش دوستانم بازگشتم در حالی که دیگر نیازی نمی‌دیدم که همه کامل و عالی باشند…

من خوب هستم!

C$11.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page