top of page
3 (4).png

«من تنبل نیستم» از مجموعه‌ی «من و رفتارهایم» کتابی تصویری با موضوع «تنبلی» است. این کتاب به کودکانی که دائم یکجا نشسته‌‌اند و غرق در دنیای مجازی هستند، کمک می‌کند تا از این عادت بد رهایی یابند.

«من تنبل نیستم» داستان یک سیب زمینی است که دوست دارد دائم روی مبل خانه‌اش ولو شود، تلویزیون تماشا کند و دستگاه‌های مجهز کنار مبل کارهایش را برایش انجام بدهند. با این حساب او دیگر نیازی ندارد حتی تکانی به خودش بدهد.

شما فکر می‌کنید سیب زمینی تا کی می‌تواند برهمین منوال پیش برود؟ اگر روزی برق برود ولوزمینی چه‌کار باید بکند؟

آیا او در پایان داستان می‌آموزد که زندگی چیزی فراتر از نشستن روی مبل است؟ آیا سبک زندگی خود را تغییر می‌دهد؟

من تنبل نیستم!

C$11.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page