top of page
3 (4).png

داستان هدهدی است که برای دیدن دوست خود از درختزار به شهر می‌رود. هدهد با دیدن عکس خود در شیشه‌ها فکر می‌کند که زیبا نیست و با لباس‌ها و لوازم مختلف سعی در پوشاندن خود می‌کند. اما در نهایت به کمک دوستش متوجه می شود که…

من این شکلی هستم؟

Rating is 0.0 out of five stars based on reviews
C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page