top of page
3 (4).png

همه‌ی همسایه‌های آمو هر شب خواب چشیدن خوراک خوشمزه‌ی او را می‌بینند! امروز که آمو یک خوراک خوش‌لعاب و قرمز برای شامش تدارک دیده، همه‌ی اهل محل یکی پس از دیگری به دنبال عطر دلپذیر آن راه می‌افتند و سر از خانه‌ی آمو درمی‌آورند! اگر آمو غذایش را با همه‌ی آن‌ها قسمت کند، چیزی برای شام خودش باقی نمی‌ماند...

ممنونم آمو!

Rating is 0.0 out of five stars based on reviews
C$12.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page