top of page
3 (4).png

این داستانِ یک جنگجوی جوان است، یک جنگجوی واقعی.
تنها ساکن سرزمینی کوچک وسط آب‌های دور.
یک روز دشمنی از دریا بیرون می‌آید تا سرزمین جنگجو را بگیرد و با او دشمنی کند. اما انگار بچه‌های دشمن برای درس خواندن به مدرسه و معلم احتیاج دارند.
یعنی حالا جنگجو به دشمن کمک می‌کند؟

مثل یک جنگجوی واقعی

C$12.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page