top of page
3 (4).png

کتاب «لمس خوب، لمس بد» کتابی غیرداستانی در حوزه‌ی «فرزند پروری و ارتباط اجتماعی» است که با واقع‌نگری و هوشیاری نشان می‌دهد مسئله‌ی پیشگیری از سوءاستفاده‌های جنسی چگونه با کودکان مطرح شود.

«لمس خوب، لمس بد» پیش از هر چیز با ظرافت، بر اهمیت گفتگو میان مادر و فرزند تاکید دارد: «شب‌ها وقتی مادر جیمی او را به رختخواب می‌برد، همیشه مدتی را با هم حرف می‌زنند. آن‌ها در مورد چیزهای جالب، چیزهای مسخره و مسائل جدی حرف می‌زنند.» و از این طریق به نرمی و آهستگی موضوع را شرح و بسط می‌دهد.

مادر طی گفتگو محبتش را به کودک ابراز می‌کند و با بهره‌گیری از بازی و شیطنتی نظیر قلقلک‌دادن و طرح پرسش به کودک تاکید می‌کند که تماس با بدن او تنها زمانی صحیح و جایز است که او بخواهد:

جیمی دوباره خندید: «بس کن مامان. بس کن» مامان گفت: «باشه. وقتی می‌گویی بسه، من همیشه به حرفت گوش می‌کنم. درسته؟»

با این مقدمه‌ی ملایم، کودک آماده‌ی شنیدن می‌شود. در نتیجه مادر بازی را تمام می‌کند و با جدی‌تر شدن فضا را برای طرح مسئله‌‌ای مهم آماده می‌کند. در ادامه با استفاده از داستان‌گویی، یادآوری خاطرات، طرح پرسش و پاسخ، به‌رسمیت شناختن احساسات کودک و تقویت مهارت نه گفتن او را در زمینه‌ی مراقبت از خود در برابر سوءاستفاده‌های جنسی آگاه و هوشیار می‌کند.

لمس خوب لمس بد

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page