top of page
3 (4).png

«تانیشا» در درس ورزش باید از دیوارِ سنگ‌نوردی بالا برود، ولی وقتی می‌فهمد خیلی پُر زور نیست و هیچ‌وقت نمی‌تواند به اندازه‌ی دوستش از دیوار بالا برود، دلسرد و ناامید می‌شود، اما «قوی بودن» شاید چیزی بیشتر از پُر زور بودن است!

او به کمک خانواده‌اش یاد می‌گیرد که می‌تواند قوی باشد اگر...

قوی باش

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page