top of page
3 (4).png

قصّة معروف «شنگول و منگول» تاکنون دست‌مایة خلق داستان‌های بسیاری شده است. کتاب مصوّر حاضر، از مجموعة «نمایش‌نامة کودک امروز»، یکی از این آثار است که با تکیه بر اصل دوستی تحریر شده است. کودکان از هرنوع و نژادی، با یکدیگر به سادگی دوست می‌شوند و کینه و عداوت در قلب آنان راه ندارد. در این اثر که برای گروه سنّی (ب) تألیف شده، «حبّه»، دختر مامان بزی، با گرگ کوچولو آشنا می‌شود. آن‌ها با هم دوست می‌شوند و گرگ کوچولو به حبّه قول می‌دهد که هیچ وقت بزرگ نشود و حبّه را نخورد. این داستان با هدف تقویت حسّ دوستی و صلح در کودکان تألیف شده است.

قول می دم بزرگ نشم - نمایش نامه ی کودک امروز

C$12.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page