top of page
3 (4).png

تا به حال از دوستی مداد و ماژیک‌ها چیزی شنیده‌ای؟!
یک ماژیک بنفش بود توی جعبه‌ی ماژیک‌ها و یک مداد هم بود.
روزی روزگاری آن ها به هم رسیدند
و دوستان راست‌راستکی هم شدند!
می‌خواهی بدانی چه‌طوری؟!
پس با مداد و ماژیک‌ها آشنا شو و از زبان خودشان بشنو!

قصه ی دوستی مداد و ماژیک

C$8.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page