top of page
3 (4).png

توضیحات:

مجموعة «قصّه های تصویری از پروین اعتصامی»، برای گروه سنّی (ب) و (ج) تدوین شده و دربردارندة داستان های آموزنده است. این مجموعه، اقتباسی از اشعار دیوان «پروین اعتصامی»، بانوی شاعر معاصر ایران است.

قصه های تصویری از پروین اعتصامی ۷ (مرد فقر وسکه های طلا)

C$4.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page