top of page
3 (4).png

توضیحات:

مجموعة «قصّه های تصویری از پروین اعتصامی»، برای گروه سنّی (ب) و (ج) تدوین شده و دربردارندة داستان های آموزنده است. این مجموعه، اقتباسی از اشعار دیوان «پروین اعتصامی»، بانوی شاعر معاصر ایران است.

قصه های تصویری از پروین اعتصامی ۱۲ (چوپان خواب گرگ بیدار)

Rating is 0.0 out of five stars based on reviews
C$4.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page