top of page
3 (4).png

ماجراهای خرس کوچولو و خرگوش کوچولو در این کتاب با نام «شریک» دنبال می‌شود. یک روز صبح خرس و خرگوش با هم بیرون می‌روند تا قدم بزنند. در میان راه خرگوش صحرایی یک گل می‌بیند و آن را می‌چیند. خرس می‌پرسد: «شریک؟» اما خرگوش صحرایی پاسخ می‌دهد: «مال من». آنها به قدم زدنشان ادامه می‌دهند. در میان راه یک بستنی فروشی می‌بینند. خرگوش یکی برای خودش می‌خرد. خرس می‌پرسد: «شریک؟» اما خرگوش صحرایی باز هم پاسخ می‌دهد: «مال من.» می‌دانید این شریک پرسیدن‌ها خرس تا کجا ادامه دارد؟ تا وقتی که خرگوش یک کندوی پر از عسل زنبورها را می‌بیند. به نظر شما آن موقع چه اتفاقی می‌افتد؟

احساس مالکیت و تجربه‌ی استقلال یکی از مراحل رشد روانشناختی کودکان است و باید به آن احترام گذاشت. زمانی کودک مفهوم مال من را درک می‌کند و دیگران مسئولند که آن را محترم بشمارند. در نتیجه کودک در ادامه مفهوم مال تو را هم خواهد پذیرفت. مفهوم مالکیت و مشارکت هم مثل بقیه‌ی مفاهیم روانشناختی به مرور جا می‌افتد و نیاز به صبر و حوصله و برخورد صحیح دارد.

ماجراهای خرس کوچولو و خرگوش‌ کوچولو مبنی بر تصویرهای کتاب و بازی و سرگرمی است و متن در خدمت تصاویر قرار می‌گیرد. بنابراین باید کودک را به تصویرها ارجاع داد و از تخیل آنها کمک گرفت. طبق مطلبی که در ابتدای کتاب‌های این مجموعه آورده شده، می‌توان به کودک فرصت داد تا با دیدن تصاویر و بر پایه‌ی تخیل خودش قصه را روایت کند. این فرایند را می‌توان هر چند باری که کودک دوست دارد، ادامه داد و به روایت‌های گوناگون رسید. در نهایت اسم نویسنده و شکل روایت او را هم ذکر کرد. با این شیوه والدین یا مراقبان با خواندن چند باره‌ی کتاب دچار ملال نمی‌شوند و کتاب را از زوایای مختلف می‌بینند.

شریک - ماجراهای خرس و خرگوش صحرایی

Rating is 0.0 out of five stars based on reviews
C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page