top of page
3 (4).png

این کتاب دربردارنده داستانی مصور است که مراحل رشد یک کودک را برای مادرش با زبانی نو روایت می‌کند. روایت کتاب مانند یک رویا ترسیم می‌شود که مادر در لحظه‌لحظه زندگی‌اش تا اوج سالمندی، بالندگی او را نظاره می‌کند.

رویای روزی که ...

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page