top of page
3 (4).png

تا حالا فکر کرده‌ای روزها هم می‌توانند رنگ داشته باشند؟

یعنی هر روزت به رنگ همان احساسی باشد که تجربه میکنی!

 

به من بگو عزیز من چه رنگیه دنیای تو؟

چه شکلی میتونه باشه احساس و لحظه‌های تو؟

هر احساسی یه رنگ داره شبیه به یه رنگین‌کمون

رنگین‌کمون رنگارنگ که پل زده تو آسمون

 

ما هر روز در زندگی احساسات مختلفی را تجربه می‌کنیم.

کودکان ممکن است نتوانند به‌خوبی آن‌ها را بیان کنند، اما اگر آن احساسات در قالب رنگ‌ها بیان شوند،

کودکان بهتر میتوانند بگویند آن روز چه حسی دارند.

 

زندگی هست شبیه بوم بوم سفید با صدتا رنگ

تو می‌کشی با احساست رو بوم هزار طرح قشنگ

اگر که فکر و احساست حس‌های ز یبایی باشه

رنگ روزت عالی میشه روز تو رؤیایی میشه

روزهای تو چه رنگیه؟

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page