top of page
3 (4).png

«دیدار با احساسات» کودکان را تشویق می‌کند تا با احساسات‌شان مانند مهمان رفتار کنند، آن‌ها را به خود راه بدهند، با آن‌ها آشنا بشوند و سردربیاورند که چرا آن‌ها به دیدن‌شان آمده‌اند. احساسات در این کتاب، مانند تجربه‌های حسی با بافت‌ها، رنگ‌ها و صداهای مختلف بازنمایی شده‌اند. کتاب از کودک می‌خواهد به‌جای آن‌که احساسات‌اش را سرکوب کند، آن‌ را با کمک حس‌هایش بررسی و بشناسد و با آن گفت‌وگو کند و هوش هیجانی‌شان را از راه حس‌هایشان پرورش بدهند.

دیدار با احساسات

C$8.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page