top of page
3 (4).png

9داستان در یک داستان

«دنی» پسربچه‌ای است که برای «اَبَرقهرمان شدن» تلاش می‌کند و دوست دارد «قدرت انتخابش» هم مثل بقیه‌ی توانایی‌هایش تقویت شود؛ 9 داستان از تلاش‌های دنی را برای آن‌که با انتخاب‌های بهتر، روز بهتری داشته باشد، بخوانید و در هر ماجرا به او کمک کنید بهترین تصمیم را بگیرد.

زمانی که کودکان، داستانی با پایان‌های مختلف می‌خوانند، بیش‌تر مجذوب ماجرا می‌شوند، لذت بیش‌تری می‌برند و از آن بهتر یاد می‌گیرند.

شاید این اولین بار باشد که فرزند شما  با چنین داستانی روبه‌رو شده است، می توانید او را برای انتخاب‌های متفاوت تشویق کنید تا متوجه بشود که چگونه با هر انتخاب او، نتیجه تغییر می‌کند.

درک پیامد رفتارها، کودک را به تفکر و دقت بیش‌تر در هنگام تصمیم‌گیری تشویق می‌کند و کم‌کم از او تصمیم‌گیرنده‌ی بهتری خواهد ساخت.

کودکان از این کتاب بسیار خوششان خواهد آمد؛ زیرا این کتاب حالتی تعاملی دارد که آنها هرگز تجربه نکرده‌اند: بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ والدین و آموزگاران هم از این لذت می‌برند که کودکان می‌توانند با مهارت‌هایی که از کتاب می‌آموزند قدرت انخاب را یاد بگیرند و انتخاب‌های درست را در زندگی انجام بدهند.

دنی باید چه‌کار کند؟

C$15.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page