top of page
3 (4).png

آلیسیا دختری بسیار کنجکاو است. او دوست دارد از همه‌چیز سر دربیاورد. روزهای بارانی بهترین وقت برای سؤال کردن است.

چطور می‌فهمیم چیزی زنده است یا نه؟

سلول چگونه کار می‌کند؟

درون سلول چیست؟

با آلیسیا و پدرش به دنیای سلول، دی‌اِن‌اِی و میتوکُندری سفر کنید. در این سفر جذاب اگر راهنمایی خوب شما را همراهی کند، هیچ چیز پیچیده به نظر نمی‌رسد.

این شما و این زندگی شگفت‌انگیز همراه با علم…

درون جعبه شگفت انگیز

C$16.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page