top of page
3 (4).png

روزی روز‌گاری درختی بود و او پسرک کوچکی را دوست می‌داشت. پسرک با شاخه‌هایش بازی می‌کرد، سیب‌هایش را می‌خورد و در سایه‌اش می‌خوابید. به تدریج که بزرگ‌تر شد کمتر با درخت انس داشت…

درخت بخشنده - دو زبانه

Rating is 0.0 out of five stars based on reviews
C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page