top of page
3 (4).png

بازی برای کودک شادی، رشد، سرگرمی و آموزش است. مخصوصاً اگر پای شعر هم در میان باشد. مجموعه ی شعربازی با همین هدف سروده شده است. برای داشتن لحظاتی پر از شادی و خنده برای کودکان ایران زمین...

خونه خاله کدوم وره؟ - مجموعه شعربازی

C$8.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page