top of page
3 (4).png

«خرس کوچولوها می روند بخوابند» جلد اول از مجموعه کتاب‌های «قصه‌های قایم‌باشک‌بازی» است.

خرس کوچولوهای شیطو‌ن دارند قایم‌باشک‌بازی می‌‌‌‌‌کنند آن هم درست موقعی که باید برای خوابیدن آماده بشوند! می‌توانی پیدایشان کنی و به خرس بزرگ کمک کنی خانه را درست و حسابی مرتب کند؟ اول ببین جای هرچیزی کجاست، بعد صفحه را ورق بزن و ببین درست تشخیص داده‌ای یا نه.

 

درباره‌ی «مجموعه قصه‌های قایم‌باشک‌بازی»:

یک مجموعه کاربردی که بچه‌ها را به تمیز بودن و مرتب کردن وسایل خود تشویق می‌کند. در هر یک از این چهار کتاب، خرس کوپولوها بعد از بازی و شلوغ‌کاری همه چیز را سر جای خودش می‌گذارند و با ورق زدن هر صفحه می‌بینند که آیا هر چیزی را در جای درست گذاشته‌اند یا نه. هر کتاب پر از تصویرهای تازه و نکته‌های ریز است که ذهن بچه‌های سه سال به بالا را فعال می‌کند.

خرس کوچولوها می روند بخوابند - مجموعه قصه های قایم باشک بازی

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page