top of page
3 (4).png

به سرزمین خرگوشی خوش آمدید!
در این سرزمین زیبا، هویج همان پول است.
سانی خیلی دلش می‌خواهد همه‌چیز را برای خودش بخرد؛
اما خب نمی‌شود که همه‌چیز را باهم خرید.
او خیلی زود حساب کار دستش می‌آید:
در سرزمین خرگوشی اگر بخواهی درست انتخاب کنی، باید همیشه حواست جمعِ جمع باشد.
بانی مانی برای داشتن هوش مالی عالی
از همان اول حساب شده قدم برمی‌دارد.

خرجش کن - قصه های بانی مانی

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page