top of page
3 (4).png

در کتاب «خانه ی درختی بهتر» راسل و پدرش به خانه‌ی جدیدشان اسباب‌کشی می‌کنند. راسل از پدرش می‌خواهد با درخت افرای بسیار بزرگی که در حیاط پشتی خانه‌شان است خانه‌ی درختی بسازد. اما پدر مهارت زیادی در ساخت آن ندارد.

بلاخره خانه‌ی درختی آماده می‌شود، اما آن‌طور که راسل می‌خواسته از کار در نمی‌آید.

چند روز بعد، راسل متوجه می‌شود که سه خانه آن‌طرف‌تر، چند کارگر دارند یک خانه‌ی درختی می‌سازند. این خانه‌ی درختی درست همان است که راسل همیشه آرزویش را داشته است.

خانه ی درختی بهتر

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page