top of page
3 (4).png

در سال ۱۹۸۹ رهبران کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک را به تصویب رساندند؛ قانون حقوق بشری خاص برای کودکان زیر هجده سال.
حق بر هنر، فرهنگ و اوقات فراغت، در پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک به رسمیت شناخته شده است. کودکان ما زمانی دارای احترام حقیقی هستند که ما به تک‌تک کلمه‌های این پیمان‌نامه احترام بگذاریم.
«حق دارم فرهنگ داشته باشم» با زبانی ساده و تصاویری پرمفهوم حقوق فرهنگی کودکان را معرفی می‌کند.

حق دارم فرهنگ داشته باشم

C$20.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page