top of page
3 (4).png

بچه خرس، بچه خرس، چه می بینی؟ آخرین همکاری این تیم نویسنده-تصویرگر پرفروش است. خوانندگان جوان از تلاش Baby Bear برای یافتن مادر لذت خواهند برد و از شناسایی هر یک از حیوانات بومی آمریکای شمالی که در مسیر ظاهر می شوند لذت خواهند برد. تمرکز اصلی بر پیوند ویژه بین مادر و فرزند، پایانی مناسب را برای یک سریال محبوب ایجاد می کند.

بچه خرس بچه خرس چی می بینی؟ - اریک کارل

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page