top of page
3 (4).png

«بدن من مال منه» کتابی است در مورد آموزش خود مراقبتی به کودکان.

بیشتر اوقات دوست داری تو را بغل کنند یا ببوسند، اما وقتی نمی‌خواهی کسی به تو دست بزند، باید بگویی نه! و هیچ اشکالی هم ندارد چون بدن تو مال خودت است.

کودکانی که از سن خیلی پایین می‌آموزند که بدنشان به خودشان تعلق دارد و حق دارند هر گونه لمس ناخواسته را رد کنند، در میابند که ناتوان نیستند. در این کتاب کودکی به نام کلارا از تجربه خودش در ارتباط با بدنش می‌گوید. از حس‌هایش که وقتی کنار دیگران می‌نشیند و این حس‌ها می‌تواند متفاوت باشد. مثلاً وقتی روی پای مامان بزرگ می‌نشیند حس نزدیکی و خوبی دارد.

لمس کردن دیگران و نزدیک بودن به آن‌ها کار خوبی است اما کودک خودش باید بگوید که چه کسی به او می‌تواند نزدیک شود یا او را ببوسد یا بغل کند. ممکن است گاهی او دوست نداشته باشد و بزرگ‌ترها باید به این خواسته احترام بگذارند.

اما اگر کسی به خواسته کودک توجه نکرد او باید چه کار کند؟

بدن من مال منه

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page