top of page
3 (4).png

بدن من فقط مال من است

بدنم فقط مال من است! وقتی خیلی کوچک بودم، بدنم اصلا شبیه الان نبود.

اما من بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شوم و بدنم پابه‌پای من تغییر می‌کند.

یک کتاب عالی برای آموزش تربیت جنسی و مراقبت کوکان از بدن خود

بدن من فقط مال من است

C$13.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page