top of page
3 (4).png

هر فکر تازه یک روز چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟ اتفاقات بزرگ، جسورانه، هوشمندانه و احمقانه، داستان‌ها و کتاب‌ها، آثار هنری، اختراعات، اکتشافات، محصولات تجاری، روش‌های درمانی جدید و هر چه اطرافمان می‌بینیم، روزی فقط یک فکر بوده‌اند.

فکر تازه‌ی تو به چه چیزی تبدیل خواهد شد؟

همه چیز به خودت بستگی دارد.

این داستان یک فکر بکر است و کودکی که می‌خواهد این فکر در دنیا عملی شود. هرچه قدر اعتمادبه‌نفس کودک بیشتر می‌شود، فکرش هم بیشتر جان می‌گیرد تا بلاخره یک روز، اتفاقی هیجان انگیز رخ می‌دهد. این داستان برای همه است: هرکس که روزی در زندگی‌اش فکری داشته که بیش از حد بلندپروازانه و دست‌نیافتنی یا دشوار بوده است؛ داستانی که خواننده را ترغیب می‌کند تا از فکرهایش استقبال کند و بهشان فرصت رشدکردن بدهد و بعد به ثمر نشستن تلاشهایش را به تماشا بنشیند؛ پروبال‌دادن به هر ایده، تازه اول ماجراست.

با یک فکر تازه چه کار می توانم بکنم؟

C$8.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page