top of page
3 (4).png

 

باغ رز، داستان دختری خیال‌پرداز و ماجراجو به نام رز است. او سوار بر قوری شگفت‌انگیزش به دور دنیا سفر می‌کند و هر جا که می‌رود دانه‌ی گیاهان را جمع می‌کند و در قوری‌اش می‌ریزد تا آنجا را به خاطر داشته باشد. قوری پر از دانه، حسابی سنگین شده است.

باغ رز

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page