top of page
3 (4).png

روزی از روزها، من دوستی داشتم.

یک دوست که سروکله‌اش از ناکجا پیدا شده بود.

پرسیدم از کجا آمده است، اما خودش هم نمی‌دانست.

او پیش من ماند، و هر روز، بالای صخره‌ی بزرگ

باهم خوراکی می‌خوردیم و به جنگل نگاه می‌کردیم.

از ناکجا

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page