top of page
3 (4).png

روزی روزگاری، اردکی بود که اصلا از آب خوشش نمی‌آمد.

حتی تو بگو یک قطره‌ی خیلی ریزه‌میزه

آن‌هم قد یک نخود!

تا اینکه در یک شب طوفانی

سقف اتاق گرم و خشک اردک سوراخ شد

و مهمانی ناخوانده جلویش سبز شد...

اردکی که آب دوست نداشت

C$8.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page