top of page
3 (4).png

امروز چه احساسي داري ؟ چطور مي‌توانيم با خودمان مهربان تر باشيم؟ وقتي عصباني، نا اميد يا غمگين مي شويم چه کار کنيم؟ چگونه مي توانيم با نوشتن و نقاشي کردن به احساس هايمان کمک کنيم ؟ جواب همه ي اين سوال ها و يک عالمه سوال ديگر را در کتاب گفتگو کنيم درباره ي احساس ها پيدا کنيد. هدف اين کتاب گفت و گو و تفکر درباره ي شناخت، پذيرش و درک احساس هاي مختلف است. اين که کودک بتواند نام درستي روي احساسش بگذارد ،به راحتي در مورد آن صحبت کند و با روش هاي مفيد و کاربردي احساساتش را مديريت کند. همه چيز از کودکي آغاز مي شود

احساس ها - وقتی غمگین یا عصبانی می شویم چه کار کنیم؟

C$15.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page